• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Các lớp ngắn hạn

STT

Tên chương trình

Chương trình đào tạo

Yêu cầu về người học

Ghi chú

Chương trình thường xuyên

1

Phân tích thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Hóa phân tích

 

2

Phân tích vi sinh thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Vi sinh

 

3

Đánh giá cảm quan

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

4

HACCP Thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Công nghệ chế biến thực phẩm

 

5

Phòng vệ thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

6

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Chi tiết

 

 

 

7

Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

8

Tập huấn, tổ chức thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và quy định của Bộ Công Thương)

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

9

Tập huấn phương pháp lấy mẫu, lưu mẫu trong kiểm tra và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

10

Tập huấn cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

Chương trình liên kết với Bureau Veritas, TUV Rheinland

1

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Chi tiết

 

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 

2

Cập nhật nhận thức theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Chi tiết

 

Đang chiêu sinh khóa 04 

3

Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Chi tiết

 

 

4

Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000:2018 V5.0

Chi tiết

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 Đang chiêu sinh khóa 04 

5

Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Chi tiết

 

 

 

6

Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ 4.0

Chi tiết

 

 

7

Giới thiệu chung về TPM (duy trì năng suất toàn diện)

Đang cập nhật

 

 


Sinh viên ngành

Các khóa đào tạo nên chọn

Thời điểm học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ sinh học

1. HACCP Thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ

2. Phân tích thực phẩm

Năm 3 ĐH / Năm 2 CĐ

3. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ

4. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ

5. Phân tích vi sinh thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ

6. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ

7. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V.5

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ

8. Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Năm 2 ĐH

9. Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Năm 3 ĐH

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

1. Phân tích thực phẩm

Năm 3 ĐH / Năm 2 CĐ

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ

3. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ

4. Phân tích vi sinh thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ

5. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ

6. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V.5

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ

7. Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Năm 2 ĐH

8. Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Năm 3 ĐH

Kiểm nghiệm Lương thực – Thực phẩm

1. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 1, 2 CĐ

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Năm 2 CĐ

3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 3 CĐ

4. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V.5

Năm 3 CĐ

5. Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap                

Năm 2 CĐ

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Khoa học Dinh dưỡng và ẩm thực

1. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ

2. HACCP Thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ

3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ

4. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V.5

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ

5. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ