• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Các lớp sinh viên

STT Lớp sinh viên Sĩ số Ban cán sự lớp Chức vụ Cố vấn học tập
  HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY    
1 11DHCBTS 40   Phùng Thị Kim Thanh   Lớp trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoài
  Lưu Ngọc Thùy Trang   Lớp phó/bí thư hoaintn@fst.edu.vn
2 11DHDB1 55   Lê Trần Anh Thư   Lớp trưởng Lê Quỳnh Anh
  Huỳnh Thị Mộng   Lớp phó/bí thư anhlq@fst.edu.vn
3 11DHDB2 44   Huỳnh Nhật Hào   Lớp trưởng Ngô Duy Anh Triết
  Nguyễn Tuấn Kiệt   Lớp phó/bí thư trietnda@fst.edu.vn
4 11DHDB3 48   Lê Nguyễn Phương Tài   Lớp trưởng Đỗ Thị Lan Nhi
  Trần Lê Vân Anh   Lớp phó/bí thư nhidtl@fst.edu.vn
5 11DHTP1 51   Trần Thị Thanh Thiện   Lớp trưởng Liêu Mỹ Đông
  Phạm Thị Anh Thư   Lớp phó/bí thư donglm@fst.edu.vn
6 11DHTP2 50   Phạm Hoàng Tiến Khang   Lớp trưởng Lê Thị Thúy Hằng
  Trần Thị Thuý Vy   Lớp phó/bí thư hangltt@fst.edu.vn,
7 11DHTP3 57   Lê Anh Tam   Lớp trưởng Nguyễn Phan Khánh Hòa
  Tô Thị Cẩm Trang   Lớp phó/bí thư hoanpk@fst.edu.vn
8 11DHTP4 54   Nguyễn Tấn Phát   Lớp trưởng Phan Thị Hồng Liên
  Đoàn Thị Kiều Oanh   Lớp phó/bí thư lienpth@fst.edu.vn
9 11DHTP5 52   Nguyễn Thị Bội Ngọc   Lớp trưởng Nguyễn Thị Thảo Minh
  Nguyễn Tấn Lực   Lớp phó/bí thư minhntt@fst.edu.vn
10 11DHTP6 54   Nguyễn Ngọc Thịnh   Lớp trưởng Đặng Thị Yến
  Lê Thị Huỳnh Như   Lớp phó/bí thư yendt@fst.edu.vn
11 11DHTP7 53   Trần Như Huỳnh   Lớp trưởng Nguyễn Văn Anh
  Dương Thị Ánh Trâm   Lớp phó/bí thư anhnv@fst.edu.vn
12 11DHTP8 50   Lê Hà Phương   Lớp trưởng Phạm Thị Thùy Dương
  Hồ Xuân Quỳnh   Lớp phó/bí thư pttduong@fst.edu.vn
13 11DHTP9 47   Trịnh Quốc Thắng   Lớp trưởng Đỗ Vĩnh Long
  Nguyễn Hoàng Kim Trinh   Lớp phó/bí thư longdv@fst.edu.vn
14 11DHTP10 48   Nguyễn Thanh Hoa   Lớp trưởng Hoàng Thị Ngọc Nhơn
  Nguyễn Kiều Phương   Lớp phó/bí thư nhonhtn@fst.edu.vn
15 11DHTP11 51   Trần Thị Vòng   Lớp trưởng Vũ Thị Hường
  Nguyễn Thị Bảo Hiếu   Lớp phó/bí thư huongvt@fst.edu.vn
16 11DHTP12 49   Trương Hoài Nam   Lớp trưởng Đinh Thị Hải Thuận
  Lê Thị Trang   Lớp phó/bí thư thuandth@fst.edu.vn
17 11DHTP13 53   Đào Thị Lan   Lớp trưởng Trần Thị Cúc Phương
  Nguyễn Đình Hà   Lớp phó/bí thư phuongttc@fst.edu.vn
18 11DHTP14 45   Nguyễn Thế Kỷ   Lớp trưởng Nguyễn Thị Hải Hòa
  Nguyễn Quang Minh   Lớp phó/bí thư hoanth@fst.edu.vn
19 11DHTP15 44   Cao Thị Cẩm Tú   Lớp trưởng Lê Doãn Dũng
  Nguyễn Bá Sơn   Lớp phó/bí thư dungld@fst.edu.vn
20 11DHTP16 38   Lâm Như Quỳnh   Lớp trưởng Nguyễn Hoàng Anh
  Trần Hồng Ngọc   Lớp phó/bí thư anhnh@fst.edu.vn
21 11DHTPTD 33   Nguyễn Thị Mỹ Xuyên   Lớp trưởng Trần Chí Hải
  Lê Ngọc Hiển   Lớp phó/bí thư haitc@fst.edu.vn
22 12DHCBTS01 39   Nguyễn Ái Quốc   Lớp trưởng Nguyễn Công Bỉnh
  Huỳnh Trần Thảo Ngân   Lớp phó/bí thư binhnc@fst.edu.vn
23 12DHCBTS02 38   Lê Trần Anh Thư   Lớp trưởng Đinh Hữu Đông
  Lê Thị Quế Trân   Lớp phó/bí thư dongdh@fst.edu.vn
24 12DHDB01 48   Nguyễn Thị Trâm Anh   Lớp trưởng Lê Thị Thúy Hằng
  Phan Lê Thị Kiều Nga   Lớp phó/bí thư hangltt@fst.edu.vn,
25 12DHDB02 45   Đào Thu Sương   Lớp trưởng Phạm Thị Cẩm Hoa
  Nguyễn Ngọc Minh Châu   Lớp phó/bí thư hoaptc@fst.edu.vn
26 12DHDB03 48   Võ Trà My   Lớp trưởng Nguyễn Cẩm Hường
  Nguyễn Thuận Phát   Lớp phó/bí thư huongnc@fst.edu.vn
27 12DHDB04 47   Âu Thị Tuyết Nga   Lớp trưởng Đỗ Vĩnh Long
  Nguyễn Hoàng Khôi   Lớp phó/bí thư longdv@fst.edu.vn
28 12DHQTTP01 45   Huỳnh Trung Hậu   Lớp trưởng Phan Thế Duy
  Nguyễn Võ Ngọc Thảo   Lớp phó/bí thư duypt@fst.edu.vn
29 12DHQTTP02 49   Huỳnh Huyền My   Lớp trưởng Hoàng Thị Trúc Quỳnh
  Dương Thị Thanh Thảo   Lớp phó/bí thư quynhhtt@fst.edu.vn
30 12DHQTTP03 48   Đỗ Khánh Duy   Lớp trưởng Trần Quyết Thắng
  Nguyễn Xuân Bắc   Lớp phó/bí thư thangtq@fst.edu.vn
31 12DHQTTP04 46   Ngô Thị Thu Hằng   Lớp trưởng Nguyễn Thị Ngọc Thúy
  Nguyễn Lâm Khánh Linh   Lớp phó/bí thư thuyntn@fst.edu.vn
32 12DHTP01 52   Nguyễn Nhật Lâm Hào   Lớp trưởng Nguyễn Văn Anh
  Trần Phạm Kim Ngân   Lớp phó/bí thư anhnv@fst.edu.vn
33 12DHTP02 59   Lê Đào Mai Ngân   Lớp trưởng Huỳnh Thị Lê Dung
  Ngô Hải Đăng   Lớp phó/bí thư dunghtl@fst.edu.vn
34 12DHTP03 59   Nguyễn Thị Như Huỳnh   Lớp trưởng Phạm Thị Thùy Dương
  Trương Cao Bảo Khuyên   Lớp phó/bí thư pttduong@fst.edu.vn
35 12DHTP04 54   Thạch Thảo Ái My   Lớp trưởng Trần Đức Duy
  Châu Trọng Phúc   Lớp phó/bí thư duytd@fst.edu.vn
36 12DHTP05 55   Đào Ngọc Quỳnh Giang   Lớp trưởng Phan Vĩnh Hưng
  Tống Phan Tường Anh   Lớp phó/bí thư pvhung@fst.edu.vn
37 12DHTP06 54   Đặng Hoàng Tường Vy   Lớp trưởng Nguyễn Thị Thu Huyền
  Phạm Nguyễn Thanh Duyên   Lớp phó/bí thư huyenntt@fst.edu.vn
38 12DHTP07 60   Vũ Thiên Phước   Lớp trưởng Đào Thị Tuyết Mai
  Nguyễn Như Quỳnh   Lớp phó/bí thư maidtt@fst.edu.vn
39 12DHTP08 54   Lê Phạm Bình   Lớp trưởng Nguyễn Thanh Nam
  Nguyễn Minh Tuấn   Lớp phó/bí thư namnt@fst.edu.vn
40 12DHTP09 54   Giang Nhật Anh   Lớp trưởng Vũ Thị Hường
  Hồ Thị Giang   Lớp phó/bí thư huongvt@fst.edu.vn
41 12DHTP_TD 35   Lê Hoàng Nguyên Khang   Lớp trưởng Trần Chí Hải
  Lê Thị Phương Dung   Lớp phó/bí thư haitc@fst.edu.vn
42 13DHCBTS 59   Đặng Thị Như Quỳnh   Lớp trưởng Hoàng Thái Hà
  Lê Đức Huy Hoàng   Lớp phó/bí thư haht@fst.edu.vn
43 13DHDB01 69   Trần Trí Dũng   Lớp trưởng Dương Hữu Huy
  Nguyễn Thị Kim Liên   Lớp phó/bí thư huydh@fst.edu.vn
44 13DHDB02 62   Lê Minh Tài   Lớp trưởng Nguyễn Thị Hải Hòa
  Phan Thị Thuý Ngân   Lớp phó/bí thư hoanth@fst.edu.vn
45 13DHQTTP01 64   Phạm Thân   Lớp trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Như
  Trịnh Thị Quỳnh Nga   Lớp phó/bí thư nhuntq@fst.edu.vn
46 13DHQTTP02 55   Nguyễn Hoàng Khoa   Lớp trưởng Nguyễn Trần Bảo Châu
  Trần Thị Trang   Lớp phó/bí thư chauntb@fst.edu.vn
47 13DHQTTP03 59   Vũ Lan Thanh   Lớp trưởng Nguyễn Bảo Toàn
  Phạm Thanh Trúc   Lớp phó/bí thư toannb@fst.edu.vn
48 13DHQTTP04 60   Huỳnh Khánh Linh   Lớp trưởng Lê Thùy Linh
  Trần Lê Uyên Phương   Lớp phó/bí thư linhlt@fst.edu.vn
49 13DHTP01 55   Nguyễn Tiến Đạt   Lớp trưởng Lâm Thế Hải
  Phạm Thị Phương Linh   Lớp phó/bí thư hailt@fst.edu.vn
50 13DHTP02 54   Trần Thùy Linh   Lớp trưởng Nguyễn Văn Hiếu
  Nguyễn Thị Bích Hợp   Lớp phó/bí thư hieunv@fst.edu.vn
51 13DHTP03 54   Nguyễn Thùy Dương   Lớp trưởng Phan Thị Kim Liên
  Nguyễn Thị Hồng Hào   Lớp phó/bí thư lienptk@fst.edu.vn
52 13DHTP04 55   Đặng Hoài Sang   Lớp trưởng Châu Ngọc Mai
  Nguyễn Thị Tuyết Nữ   Lớp phó/bí thư maicn@fst.edu.vn
53 13DHTP05 59   Trần Tuyết Thanh Trân   Lớp trưởng Trịnh Hoài Thanh
  Phùng Thị Bích Ngọc   Lớp phó/bí thư thanhth@fst.edu.vn
54 13DHTP06 60   Lê Minh Khánh   Lớp trưởng Nguyễn Thị Phượng
  Lê Hoàng Minh Nhật   Lớp phó/bí thư phuongnt@fst.edu.vn
55 13DHTP_TD 35   Nguyễn Tuấn Duy   Lớp trưởng Đỗ Mai Nguyên Phương
  Bùi Thị Mỹ Hằng   Lớp phó/bí thư phuongdmn@fst.edu.vn
56 14DHCBTS 25   Nguyễn Trúc Hạ   Lớp trưởng Nguyễn Thị Phượng
  Trần Minh Hoàng   Lớp phó/bí thư phuongnt@fst.edu.vn
57 14DHDB01 50   Nguyễn Ngọc Thanh Vy   Lớp trưởng Ngô Duy Anh Triết
  Tô Lê Phương Anh   Lớp phó/bí thư trietnda@fst.edu.vn
58 14DHDB02 50   Nguyễn Hoàng Phương Nga   Lớp trưởng Phạm Thị Cẩm Hoa
  Nguyễn Thị Như Quỳnh   Lớp phó/bí thư hoaptc@fst.edu.vn
59 14DHDB03 48   Phạm Thị Hồng Phúc   Lớp trưởng Trần Thị Cúc Phương
  Đặng Nguyễn Thanh Mai   Lớp phó/bí thư phuongttc@fst.edu.vn
60 14DHQTTP01 60   Trần Hồ Anh Thơ   Lớp trưởng Huỳnh Thái Nguyên
  Lưu Thị Ngọc Kiều   Lớp phó/bí thư nguyenht@fst.edu.vn
61 14DHQTTP02 60   Lê Thị Ánh Kim   Lớp trưởng Trần Quyết Thắng
  Nguyễn Linh Hoàng Phúc   Lớp phó/bí thư thangtq@fst.edu.vn
62 14DHQTTP03 69   Quách Yến Phụng   Lớp trưởng Đặng Thị Yến
  Trần Thị Thu Thùy   Lớp phó/bí thư yendt@fst.edu.vn
63 14DHTP01 58   Trần Ngọc Trúc Lam   Lớp trưởng Nguyễn Đình Thị Như Nguyện
  Trần Đình Toàn Anh   Lớp phó/bí thư nguyenndtn@fst.edu.vn
64 14DHTP02 60   Trương Ngọc Cẩm Tiên   Lớp trưởng Phan Thị Hồng Liên
  Nguyễn Thị Thúy Hiền   Lớp phó/bí thư lienpth@fst.edu.vn
65 14DHTP03 58   Nguyễn Trần Phước Thịnh   Lớp trưởng Lê Doãn Dũng
  Đỗ Hưng Giang   Lớp phó/bí thư dungld@fst.edu.vn
66 14DHTP04 58   Phạm Anh Tuấn   Lớp trưởng Liêu Mỹ Đông
  Phạm Thảo Nguyên   Lớp phó/bí thư donglm@fst.edu.vn
67 14DHTP05 58   Lê Huỳnh Hương   Lớp trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoài
  Nguyễn Ngọc Tấn   Lớp phó/bí thư hoaintn@fst.edu.vn
68 14DHTP06 58   Phạm Quốc Bảo   Lớp trưởng Nguyễn Phan Khánh Hòa
  Trần Ngọc Nhi   Lớp phó/bí thư hoanpk@fst.edu.vn
69 14DHTP07 58   Lê Hồng Nhật   Lớp trưởng Đinh Thị Hải Thuận
  Nguyễn Đào Cẩm Nguyên   Lớp phó/bí thư thuandth@fst.edu.vn
70 14DHTP08 58   Phạm Ngọc Mai   Lớp trưởng Vũ Hoàng Yến
  Nguyễn Thị Tuyết Nhi   Lớp phó/bí thư yenvh@fst.edu.vn
71 14DHTP09 58   Cái Thị Vân Anh   Lớp trưởng Nguyễn Hoàng Anh
  Nguyễn Quốc An   Lớp phó/bí thư anhnh@fst.edu.vn
72 14DHTP10 58   Mai Quốc Hưng   Lớp trưởng Nguyễn Thị Mỹ Lệ
  Ngô Nguyễn Hồng Vy   Lớp phó/bí thư lentm@fst.edu.vn
73 14DHTP11 57   Hoàng Thị Mỹ Duyên   Lớp trưởng Hoàng Thái Hà
  Nguyễn Ngọc Xuân Nghi   Lớp phó/bí thư haht@fst.edu.vn
74 14DHTP_TD       Lớp trưởng Nguyễn Thị Thùy Dương
    Lớp phó/bí thư duongntt@fst.edu.vn
  HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG    
1 11DHLTP 27   Quách Thị Mỹ Duyên   Lớp trưởng Nguyễn Văn Hiếu
  Bùi Thị Nguyên   Lớp phó/bí thư hieunv@fst.edu.vn