• Rung chuôn vàng
 • Hình flycam
 • khoa 2
 • GCN
 • Lễ trao giải PNVN 2014
 • HCLD hang 2
 • Defense

Bộ môn Công nghệ chế biến thủy sản

Bộ môn công nghệ chế biến thủy sản - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM được thành lập từ năm 2012. Hiện nay, bộ môn được giao nhiệm vụ quản lý 02 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy, cụ thể:

   • Ngành: Công nghệ chế biến thủy sản.
   • Ngành: Khoa học Thủy sản.

 

 • Chức năng của bộ môn:

Thực hiện chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Thủy sản đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

 • Nhiệm vụ của bộ môn:
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, biên soạn chương trình, giáo trình các học phần do bộ môn đảm nhận giảng dạy.
  • Tổ chức cho sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất. Làm các mô hình học vụ. Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước trưởng Khoa. 

 

 • Đội ngũ giảng viên

Bộ môn hiện có 10 cán bộ giảng viên đều có trình độ sau đại học. Trong đó có 06 giảng viên có trình độ tiến sỹ; 04 giảng viên có trình độ thạc sỹ.

 

 

Tập thể giảng viên bộ môn thủy sản

 

Đội ngũ giảng viên bộ môn có trình độ chuyên môn tốt, đa số giảng viên xuất thân từ Doanh nghiệp, được rèn luyện trong môi trường doanh nghiệp nên có nhiều kinh nghiệm thực tế đưa vào trong giảng dạy. Giảng viên có tuổi đời còn trẻ, khỏe, nhiệt tình trong công việc, ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuân thủ đúng nội quy, quy định của Trường, của Khoa. Quán triệt và nhận thức rõ, đúng đắn các chủ trương, chính sách, qui định của Trường.

 

Tất cả các thành viên bộ môn thủy sản đều có chung tâm niệm: Nhà trường/Khoa là ngôi nhà chung thứ 2, là nơi làm việc tốt nhất và phải giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ như chính ngôi nhà của riêng mình. Do vậy mọi thành viên trong bộ môn thuỷ sản đều thực hiện nghiêm túc, đúng các nội quy, quy chế, quy định của Khoa, của Nhà trường. Luôn chia sẻ, giúp đỡ, động viên kịp thời lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 

1. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản là ngành đào tạo kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thu mua, kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm và chế biến sản phẩm thủy sản phục vụ xuất khẩu và cho các hệ thống siêu thị nhà hàng trong nước. Cụ thể, người học được trạng bị các khối kiến thức về hóa sinh học thủy sản; Nguyên liệu thủy sản và công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản đông lạnh; Sản phẩm thủy sản cao cấp; Nước mắm và sản phẩm khô thủy sản; Công nghệ surimi và sản phẩm tái cấu trúc; Đồ hộp thủy sản; Công nghệ rong biển và khoa học biển. Ngoài ra, người học còn được trang bị các nhóm kiến thức kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và nhóm các môn học về quản lý sản xuất và thương mại thủy sản.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Nhân lực trình độ đại học cho ngành Công nghệ chế biến thủy sản, cán bộ kỹ thuật

có kiến thức chuyên sâu ngành làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản;

 • Kỹ sư tốt nghiệp có nền tảng căn bản, có thể tự học tập nâng cao trình độ, có thể tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo chuyên môn ngành Công nghệ chế biến thủy sản;
 • Người học có kiến thức cơ bản có thể tham gia về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn Công nghệ chế biến thủy sản;
 • Cá nhân có khả năng tự khởi nghiệp, tự phát triển kinh tế thủy sản, quản lý doanh nghiệp sản xuất và thương mại thủy sản

 

Sản phẩm thủy sản

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến thủy sản có thể làm việc những vị trí như:

 • Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản (đông lạnh, đồ hộp, hàng khô, cơ sở chế biến nước mắm, bột cá, dầu cá, sản phẩm giá trị gia tăng, surimi...), các cơ quan/tổ chức phân tích, kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.
 • Cán bộ quản lý tại các Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất, các khu công nghiệp và khu chế xuất; các sở Khoa học và công nghệ; các sở Thủy sản trong cả nước.
 • Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ chế biến thủy sản;
 • Cán bộ tham gia đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản;
 • Cá nhân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế thủy sản.

2. Ngành Khoa học thủy sản

Khoa học thủy sản là ngành đào tạo ra Cử nhân và Kỹ sư thuộc các chuyên  ngành Kinh doanh thủy sản, Nuôi trồng, Chế biến và khai thác thủy sản dựa trên kiến thức nền tảng khoa học và công nghệ thủy sản. Cụ thể, người học được trang bị các khối kiến thức đại cương kinh tế - xã hội, kỹ năng sống và khởi nghiệp; kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, tin học và ngoại ngữ; kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và chuyên sâu kết nối với nhau thành chuỗi trong phát triển ngành thủy sản: nuôi trồng, khai thác, chế biến và phát triển dịch vụ, kinh doanh, thương mại thủy sản

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Cá nhân có khả năng tự khởi nghiệp, tự phát triển kinh tế thủy sản, quản lý doanh

nghiệp sản xuất kinh doanh và thương mại thủy sản.

 • Nhân lực trình độ cao cho ngành Thủy sản, phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng thành công thành tựu khoa học công nghệ vào phát triển ngành thủy sản.
 • Cử nhân và kỹ sư chuyên ngành có nền tảng căn bản, làm việc độc lập, tự học tập nâng cao trình độ, có kiến thức liên ngành, thích hợp với nhiều vị trí việc làm trong chuỗi sản xuất ngành thủy sản;

  

Công trình nuôi thủy sản

 

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí sau:

  • Tại các doanh nghiệp:
   • Nhân viên kinh doanh; Nhân viên thị trường.
   • Nhân viên R&D; Nhân viên quản lý chất lượng; Nhân viên kỹ thuật; Quản lý farm; Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng
  • Tại các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập:
   • Chuyên viên; Nhân viên kỹ thuật; Kiểm nghiệm viên; Nghiên cứu viên
   • Thanh tra viên; Giảng viên
   • Cá nhân khởi nghiệp: mở đại lý, tự kinh doanh, phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại thủy sản.