• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học

Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học (như giảng đường, phòng học, phòng chuyên đề…) được trang bị đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu

 

Trường ĐH CNTP Tp.HCM có kế hoạch tổng thể và hệ thống quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị hiệu quả theo quy định về cung cấp, sửa chữa, thanh lý... Trường có tổng diện tích 19,14 ha, với diện tích sàn xây dựng hơn 42.733 m2, gồm cơ sở học lý thuyết (với các giảng đường, phòng học, phòng máy tính, thư viện, phòng làm việc), trung tâm thí nghiệm thực hành, ký túc xá, sân vận động đa năng. Trường có phòng Quản trị - Thiết bị thực hiện công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản CSVC của trường, có nhân viên trực hàng ngày kiểm tra các trang thiết bị tại phòng học để giám sát, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị dạy học, đồng thời định kỳ tiến hành bảo trì trang thiết bị và mua sắm mới theo nhu cầu hàng năm. Các giảng đường, phòng học, phòng chuyên đề, phòng làm việc được Phòng Quản trị - Thiết bị và các đơn vị có liên quan quản lý theo quy định và có nội qui chặt chẽ, được người sử dụng hợp tác và tuân thủ. Do vậy, hiệu quả sử dụng trang thiết bị được bền vững, đáp ứng nhu cầu dạy học và NCKH.

 

 

Cơ sở chính