• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

I - CƠ CẤU TỔ CHỨC  
 

   

II - NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 


Trưởng khoa: PGS TS. Lê Nguyễn Đoan Duy

Email: duylnd@fst.edu.vn
 Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Thảo Minh

Email: minhntt@fst.edu.vn

   

 

Phó trưởng khoa: Ths. Đỗ Thị Lan Nhi

Email: nhidtl@fst.edu.vn

 

 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Họ và tên

Học hàm,

Học vị

Chức vụ, nơi công tác

1

Lê Nguyễn Đoan Duy

PGS.

Tiến sĩ

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT khoa CNTP, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

2

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

3

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

4

Bùi Tấn Nghĩa

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Kỹ thuật thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

5

Huỳnh Thái Nguyên 

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh thực phẩm và nghiên cứu người tiêu dùng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

6

Nguyễn Công Bỉnh

Tiến sĩ

Phó trưởng bộ môn Công nghệ chế biến thủy sản, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7

Kang Woo-Won

PGS.

Tiến sĩ

Khoa Công nghiệp thực phẩm, Trường Đại học Quốc gia Kyungpook – Hàn Quốc 

8

Phan Thế Duy

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

9

Nguyễn Bảo Toàn

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

BAN CỐ VẤN
 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

GS.TS. Kang Woo-Won

Khoa Công nghiệp thực phẩm, Trường Đại học Quốc gia Kyungpook – Hàn Quốc 

2

GS.TS. Naresh Magan

Trường Đại học Cranfield, Vương Quốc Anh.

3

TS. Phạm Minh Quốc

Quản lý cao cấp phòng nghiên cứu sản phẩm, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan

4

BS CKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM

 

CÁC BỘ MÔN/TRUNG TÂM  

  
TT Họ và tên   Học vị Địa chỉ email Ghi chú
I. Bộ môn Khoa học thực phẩm 
1 Nguyễn Bảo Toàn Tiến sĩ toannb@fst.edu.vn Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Thùy Dương Tiến sĩ duongntt@fst.edu.vn  
3 Liêu Mỹ Đông Thạc sĩ/NCS donglm@fst.edu.vn  
4 Lê Thị Thúy  Hằng Thạc sĩ/NCS hangltt@fst.edu.vn  
5 Nguyễn Phan Khánh Hòa Thạc sĩ hoanpk@fst.edu.vn  
6 Phan Thị Kim Liên Tiến sĩ lienptk@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Kim Oanh Thạc sĩ/NCS oanhntk@fst.edu.vn  
8 Đinh Thị Hải  Thuận Thạc sĩ thuandth@fst.edu.vn  
II. Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm
1 Ngô Duy Anh Triết Thạc sĩ trietnda@fst.edu.vn Phó trưởng bộ môn - phụ trách bộ môn
2 Đỗ Thị Lan Nhi Thạc sĩ/NCS nhidtl@fst.edu.vn Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Văn  Anh Tiến sĩ anhnv@fst.edu.vn  
4 Dương Hữu Huy Tiến sĩ huydh@fst.edu.vn  
5 Phạm Thị Cẩm  Hoa Thạc sĩ hoanptc@fst.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Hải Hòa Thạc sĩ hoanth@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Cẩm Hường Thạc sĩ/NCS huongnc@fst.edu.vn  
8 Nguyễn Thanh  Nam Thạc sĩ namnt@fst.edu.vn  
9 Vũ Hoàng Yến Thạc sĩ/NCS yenvh@fst.edu.vn  
III. Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch
1 Đặng Thị  Yến Thạc sĩ yendt@fst.edu.vn Phó trưởng bộ môn - phụ trách bộ môn
2 Lê Doãn  Dũng Tiến sĩ dungld@fst.edu.vn  
3 Nguyễn Hoàng Anh Thạc sĩ/NCS anhnh@fst.edu.vn  
4 Đỗ Vĩnh Long Thạc sĩ longdv@fst.edu.vn  
5 Châu Ngọc Mai Thạc sĩ/NCS maicn@fst.edu.vn  
6 Đào Thị Tuyết Mai Thạc sĩ maidtt@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Thanh Nguyên Thạc sĩ nguyennt@hufi.edu.vn Phó trưởng phòng Đào tạo - GV sinh hoạt chuyên môn
8 Đỗ Mai Nguyên Phương Thạc sĩ phuongdmn@fst.edu.vn  
9 Hoàng Thị Trúc Quỳnh Thạc sĩ/NCS quynhhtt@fst.edu.vn  
IV. Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm
1 Bùi Tấn Nghĩa Tiến sĩ nghiabt@fst.edu.vn Trưởng bộ môn 
2 Trần Lưu Dũng Tiến sĩ dungtl@fst.edu.vn  
3 Phan Thế Duy Tiến sĩ duypt@fst.edu.vn  
4 Trịnh Hoài  Thanh Tiến sĩ thanhth@fst.edu.vn  
5 Mạc Xuân Hòa Thạc sĩ hoamx@fst.edu.vn  
6 Phan Vĩnh Hưng Thạc sĩ hungpv@fst.edu.vn  
7 Tiền Tiến Nam Thạc sĩ namtt@hufi.edu.vn Phó giám đốc trung tâm TNTH - GV sinh hoạt chuyên môn
V. Bộ môn Công nghệ thực phẩm
1 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện Tiến sĩ nguyenndtn@fst.edu.vn Trưởng bộ môn
2 Phan Thị Hồng Liên Thạc sĩ lienpth@fst.edu.vn Phó trưởng bộ môn 
3 Lê Thị Hồng Ánh Phó Giáo sư Tiến sĩ anhlth@fst.edu.vn Phó hiệu trưởng - GV sinh hoạt chuyên môn
4 Lê Nguyễn Đoan  Duy Phó Giáo sư Tiến sĩ duylnd@fst.edu.vn Trưởng khoa 
5 Huỳnh Thị Lê Dung Tiến sĩ dunghtl@fst.edu.vn  
6 Trần Đức Duy Thạc sĩ duytd@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Thu  Huyền Thạc sĩ huyenntt@fst.edu.vn  
8 Hoàng Thị Ngọc Nhơn Thạc sĩ nhonhtn@fst.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Quỳnh Như Thạc sĩ/NCS nhuntq@fst.edu.vn  
10 Phạm Trọng Luyện Thạc sĩ luyenpt@hufi.edu.vn Giám đốc TTDV - GV sinh hoạt chuyên môn
11 Trần Quyết Thắng Thạc sĩ thangtq@fst.edu.vn  
VI. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thực phẩm
1 Nguyễn Phú Đức Thạc sĩ ducnp@fst.edu.vn Giám đốc
2 Dương Thị Ngọc Hân Thạc sĩ handtn@fst.edu.vn Phó giám đốc
3 Lê Quỳnh Anh Thạc sĩ anhlq@fst.edu.vn  
4 Phạm Thị Thùy Dương Thạc sĩ duongptt@fst.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Thu  Thạc sĩ hantt@fst.edu.vn  
6 Vũ Thị Hường Thạc sĩ huongvt@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Ngọc  Thúy Thạc sĩ thuyntn@fst.edu.vn  
8 Trần Thị Cúc  Phương Thạc sĩ phuongttc@fst.edu.vn  
9 Thi Thanh  Trung Kỹ sư/NCS   trungtt@fst.edu.vn  
10 Nguyễn Minh Phúc Đại học phucmn@fst.edu.vn  
11 Phạm Thị Mỹ Tiên Đại học tienptm@fst.edu.vn  
12 Đỗ Văn Thanh Đại học thanhdv@fst.edu.vn  
VII. Bộ môn Công nghệ chế biến thủy sản
1 Nguyễn Công Bỉnh Tiến sĩ binhnc@fst.edu.vn Trưởng bộ môn 
2 Hoàng Thái  Tiến sĩ haht@fst.edu.vn  
3 Phạm Viết Nam Tiến sĩ nampv@fst.edu.vn  
4 Hứa Ngọc Phúc Tiến sĩ phuchn@fst.edu.vn  
5 Đinh Hữu Đông Tiến sĩ dongdh@fst.edu.vn  
6 Lâm Thế Hải Thạc sĩ  hailt@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Văn Hiếu Thạc sĩ  hieunv@fst.edu.vn  
8 Nguyễn Thị Ngọc  Hoài Thạc sĩ  hoaintn@fst.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tiến sĩ lentm@fst.edu.vn  
10 Nguyễn Thị  Phượng Thạc sĩ/NCS phuongnt@fst.edu.vn  
VIII. Bộ môn Quản trị kinh doanh thực phẩm và Nghiên cứu người tiêu dùng
1 Huỳnh Thái Nguyên Tiến sĩ phuongnt@fst.edu.vn  Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Thảo Minh Thạc sĩ minhntt@fst.edu.vn Phó trưởng khoa
3 Lê Minh Tâm Tiến sĩ tamlm@fst.edu.vn  
4 Lê Thùy  Linh Thạc sĩ/NCS linhlt@fst.edu.vn  
5 Trần Thị Hồng  Cẩm Thạc sĩ/NCS camtth@fst.edu.vn  
6 Trần Chí Hải Thạc sĩ/NCS haitc@fst.edu.vn  
7 Nguyễn Lê Ánh Minh Thạc sĩ/NCS minhnla@fst.edu.vn  
8 Hà Thị Thanh Nga Thạc sĩ/NCS ngahtt@fst.edu.vn  
9 Phạm Đỗ Trà  My Thạc sĩ mypdt@fst.edu.vn  
10 Nguyễn Trần Bảo  Châu Thạc sĩ chauntb@fst.edu.vn  

 

 

 


GIÁO VỤ KHOA

Khoa Công nghệ thực phẩm là khoa trọng điểm của trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh. Với số lượng giảng viên và học sinh – sinh viên đông nhất trường, đội ngũ giáo vụ khoa là cầu nối giữa ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên trong khoa với sinh viên, học sinh.
Công tác giáo vụ do cô Võ Ngọc Hòa (hoavn@fst.edu.vn) đảm nhiệm. 
Liên hệ công tác giáo vụ vào giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.