• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo giáo vụ

Điều chỉnh kế hoạch thực hiện ĐA Phát triển sản phẩm thực phẩm học kỳ 1 năm học 2023-2024 (29/11/2023)

Điều chỉnh kế hoạch thực hiện ĐA Phát triển sản phẩm thực phẩm học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo tổ chức cuộc thi "Food Science & Technology Challenge" (28/11/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo kiểm kê và phân loại dụng cụ lưu trữ tại phòng thí nghiệm khoa CNTP (25/11/2023)

Thông báo kiểm kê và phân loại dụng cụ lưu trữ tại phòng thí nghiệm khoa CNTP

Thông báo về việc tham gia chương trình tuyển dụng tại công ty JP Holdings (23/11/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Tạm ngưng công tác NCKH, KLTN, CGCN tại PTN khoa CNTP (24-30/11/23) (16/11/2023)

Tạm ngưng công tác NCKH, KLTN, CGCN tại PTN khoa CNTP (24-30/11/23)

 
12345128   Next »