• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo học bổng

Thông báo triển khai học bổng Acecook Happy Scholarship năm 2021 (01/10/2021)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo tổ chức Ngày hội việc làm khoa Công nghệ thực phẩm năm 2020 (19/10/2020)

Thông báo tổ chức Ngày hội việc làm khoa Công nghệ thực phẩm năm 2020

Thông báo xét học bổng KKHT học kỳ 1 (2019 - 2020) (11/06/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo xét cấp học bổng KKHT học kỳ I (2018 - 2019) (17/05/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nộp hồ sơ tham gia Giải thưỏng KOVA lần thứ 17 (13/05/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234   Next »