• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo kết quả thi kết thúc lớp ngắn hạn HACCP Thực phẩm khóa 32 (21/08/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 32 (07/07/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo điều chỉnh lịch học lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 32 (03/07/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo về việc chiêu sinh lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 32 (14/06/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Chiêu sinh Khóa đào tạo tiêu chuẩn HALAL MS 1500:2019 K01 (20/04/2023)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Nhận chứng nhận hoàn thành lớp ISO 22000 và FSSC 22000 khóa 06 (04/11/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234531   Next »