• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Chiêu sinh Khóa đào tạo tiêu chuẩn HALAL MS 1500:2019 K01

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo tiêu chuẩn HALAL MS 1500:2019 K01

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Cách đăng ký:đăng ký trực tiếp tại văn phòng khoa CNTP

Học phí và lệ phí thi, cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học là: 1.100.000 VND ( học viên trong trường), 1.500.000 VND (học viên ngoài trường).

Lưu ý: hình thức học offline 

Trân trọng./. 

20/04/2023 00:00
Các tin khác