• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Danh sách sinh viên xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (Dự kiến)

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách sinh viên xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (Dự kiến)

Sinh viên xem tại đây

Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi tại văn phòng khoa, hạn chót đến 12h ngày 18/10/2023.

Trân trọng./.

17/10/2023 00:00
Các tin khác