• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo kiểm tra thông tin danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp 11DH

Khoa Công nghệ thực phẩm Thông báo kiểm tra thông tin danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp 11DH 

Sinh viên tải danh sách tại đây (lưu ý: file có 3 sheet tương ứng với từng ngành, sinh viên chọn đúng sheet để xem)

Sinh viên kiểm tra thông tin công ty và giảng viên hướng dẫn, nếu có điều chỉnh phản hồi theo link tại đây.

Thời gian phản hồi đến 16h ngày 20/10/2023.

Trân trọng./.

17/10/2023 00:00
Các tin khác