• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo khảo sát sinh viên thực hiện học phần Thực tập kỹ sư 1 và 2 cho sinh viên khóa 11DH

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo khảo sát sinh viên thực hiện học phần Thực tập kỹ sư 1 và 2 cho sinh viên khóa 11DH 

Sinh viên xem tại đây.

Trân trọng./.

30/10/2023 00:00
Các tin khác