• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

TB số 36. Về việc cấp phát dụng cụ, tập huấn nội quy và kế hoạch thực hiện KLTN khóa 11ĐH chính quy tại PTN

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo về việc cấp phát dụng cụ, tập huấn nội quy và kế hoạch thực hiện KLTN khóa 11ĐH chính quy tại PTN 

Sinh viên xem tại đây

Trân trọng ./.

31/10/2023 00:00
Các tin khác