• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo Về việc đăng ký miễn xét giảm học phần và công nhận kết quả điểm các học phần đối với hệ Đại học chính quy khóa 14 năm học 2023 - 2024

Thông báo Về việc đăng ký miễn xét giảm học phần và công nhận kết quả điểm các học phần đối với hệ Đại học chính quy khóa 14 năm học 2023 - 2024

Sinh viên xem thông báo tại đây

Mẫu đăng ký xét miễn giảm tải tại đây

02/11/2023 00:00
Các tin khác