• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Danh sách xét duyệt cấp khoa sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá, giỏi, xuất sắc năm học 2022-2023

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách xét duyệt cấp khoa sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá, giỏi, xuất sắc năm học 2022-2023

Sinh viên xem tại đây

Trân trọng./.

06/11/2023 00:00
Các tin khác