• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo Sơ tuyển đợt 7 chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm Thông báo Sơ tuyển đợt 7 chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm 

Sinh viên xem thông báo tại đây

Trân trọng./.

08/11/2023 00:00
Các tin khác