• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Tạm ngưng công tác NCKH, KLTN, CGCN tại PTN khoa CNTP (24-30/11/23)

Kính chào các bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu đang thực hiện nghiên cứu tại phòng thí nghiệm khoa CTNP.

Phòng thí nghiệm khoa CNTP thông báo đến bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu về việc tạm ngưng các hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm thuộc khoa quản lý trong vòng 1 tuần (từ ngày 24/11 đến hết 30/11/2023) để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi chức năng phòng học cho công tác NCKH, KLTN, CGCN. Các bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu theo dõi thông báo và bố trí thí nghiệm cho phù hợp.

Mọi vấn đề cấp bách cần giải quyết các bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu liên hệ phòng G408 để được cán bộ phòng thí nghiệm giải đáp và hỗ trợ. Trong thời gian tạm ngưng, Phòng thí nghiệm sẽ có thông báo hỗ trợ của các bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu đã được phân công tại các phòng thí nghiệm, mong các bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu sắp xếp hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn các bạn sinh viên/nhóm nghiên cứu!

16/11/2023 00:00
Các tin khác