• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Dự án

Dự án“Đầu tư chiều sâu để nâng cấp và hiện đại hóa phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh thực phẩm phục vụ nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến” 08/06/2012

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt và giao Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thực hiện dự án “Đầu tư chiều sâu để nâng cấp và hiện đại hóa phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh thực phẩm phục vụ nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến” (QĐ số 4080/QĐ-BCT) thuộc đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

Dự án“Tập huấn kiến thức HACCP tại các cơ sở sản xuất và bếp ăn công nghiệp” 08/06/2012

Trong năm 2011, Khoa Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã hoàn thành tốt dự án Tập huấn kiến thức HACCP tại các cơ sở sản xuất và bếp ăn công nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm với 1.500 lượt học viên đến từ các doanh nghiệp, nhà máy chế biến thực phẩm và bếp ăn công nghiệp.