• Rung chuôn vàng
 • Hình flycam
 • khoa 2
 • GCN
 • Lễ trao giải PNVN 2014
 • HCLD hang 2
 • Defense

Dịch vụ

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ thực phẩm cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo cụ thể như sau:

 • Lên ý tưởng, concept sản phẩm và giải pháp công nghệ để thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Chuyển giao kết quả nghiên cứu sản phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm, chuyển giao tài liệu công nghệ sản xuất
 • Chuyển giao công nghệ hoàn thiện, bao gồm chuyển giao kết quả nghiên cứu sản phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm, tài liệu công nghệ sản xuất; tư vấn, triển khai và vận hành thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất tại doanh nghiệp
 • Đào tạo, tư vấn cải tiến công nghệ, bao gồm các khía cạnh chất lượng, năng suất, giá thành sản phẩm theo các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn
 • Đào tạo, tư vấn, xây dựng hệ thống QLCL để đạt chứng nhận
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm