• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Lịch làm việc

Liên hệ:

 

Giám đốc Trung tâm:

Nguyễn Phú Đức

Email: ducnp@fst.edu.vn

 

Phó Giám đốc Trung tâm:

Dương Thị Ngọc Hân

       Email: handtn@fst.edu.vn