• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Giáo trình - Bài giảng

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG ĐÃ NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG

 

STT

Tên tài liệu dạy học

Loại tài liệu dạy học

Tác giả

Năm phát hành

Quyết định phát hành

Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

 

1

Công nghệ bao bì và đóng gói thực phẩm

Giáo trình

Đỗ Vĩnh Long (Chủ biên)

2012

1076/QĐ-DCT ngày 26/9/2012

x

x

 

Đặng Thị Yến

 

Nguyễn Thị Phượng

 

2

Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao

Giáo trình

Nguyễn Thị Cúc (Chủ biên)

2012

1075/QĐ-DCT
ngày 26/09/2012

x

x

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

3

Công nghệ sản xuất bia

Giáo trình

Phan Vĩnh Hưng

2012

1071/QĐ-DCT ngày
26/9/2012

x

 

 

4

Công nghệ sản xuất nước giải khát

Giáo trình

Phan Thị Hồng Liên (Chủ biên)

2012

1073/QĐ-DCT ngày
26/9/2012

x

 

 

Đỗ Vĩnh Long

 

Nguyễn Thị Phượng

 

5

Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản

Giáo trình

Nguyễn Công Bỉnh (Chủ biên)

2012

605/QĐ-DCT
ngày 19/6/2012

x

x

 

Lê Thị Thanh Hương

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

Lê Phan Thùy Hạnh

 

6

Hóa học thực phẩm

Giáo trình

Trần Thị Minh Hà (Chủ biên)

2013

1663/QĐ-DCT
ngày 16/10/2013

x

x

 

Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

7

Thực hành công nghệ chế biến rau quả

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Đặng Thị Yến (Chủ biên)

2013

2002/QĐ-DCT
ngày 13/12/2013

x

x

 

Nguyễn Thị Cúc

 

Đỗ Vĩnh Long

 

8

Thực hành công nghệ sản xuất bia

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Vĩnh Hưng

2013

1999/QĐ-DCT ngày
11/12/2013

x

 

 

9

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản

Giáo trình

Nguyễn Công Bỉnh (Chủ biên)

2013

2224/QĐ-DCT
ngày 31/12/2013

x

 

 

Đinh Hữu Đông

 

Lâm Thế Hải

 

Lê Phan Thùy Hạnh

 

10

Công nghệ sản xuất rượu

Giáo trình

Phan Thị Hồng Liên

2013

1998/QĐ-DCT
ngày 11/12/2013

x

 

 

Đỗ Vĩnh Long

 

Nguyễn Thị Phượng

 

11

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2014

279/QĐ-DCT

 
ngày 06/03/2014

 

x

x

 

Cao Xuân Thủy

 

12

Kỹ thuật thực phẩm 2

Giáo trình

Đào Thanh Khê (Chủ biên)

2014

2065/QĐ-DCT
ngày 15/8/2014

x

x

 

Nguyễn Hữu Quyền

 

Hồ Tấn Thành

 

13

Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Đinh Thị Hải Thuận (Chủ biên)

2014

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 10/6/2014

x

x

 

Nguyễn Thúy Hương

 

Phan Thị Kim Liên

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Liêu Mỹ Đông

 

14

Thực hành công nghệ chế biến thịt, trứng

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Thu Huyền (Chủ biên)

2015

1462/QĐ-DCT
ngày 21/9/2015

x

 

 

Trần Quyết Thắng

 

15

Thực hành công nghệ sản xuất nước giải khát

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên)

2014

63/QĐ-DCT ngày
14/01/2014

x

 

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Đỗ Vĩnh Long

 

16

Thực hành công nghệ chế biến trà, cà phê, cacao

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Cúc (Chủ biên)

2015

1463/QĐ-DCT
ngày 21/9/2015

x

x

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

17

Thí nghiệm Vi sinh vật học thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Thị Kim Liên (Chủ biên)

2016

1375/QĐ-DCT
ngày 07/09/2016

x

x

 

Đinh Thị Hải Thuận

 

Nguyễn Thúy Hương

 

18

Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Thị Hồng Liên (Chủ biên)

2016

899/QĐ-DCT
ngày 17/06/2016

 

x

 

Phan Vĩnh Hưng

 

19

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Trần Quyết Thắng (Chủ biên)

2016

904/QĐ-DCT
ngày 17/6/2016

 

x

 

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

20

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

x

x

 
 
 

21

Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

 

x

 
 
 

22

Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

 

x

 

23

Thực hành đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Đỗ Thị Lan Nhi (Chủ biên)

2016

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 23/6/2016

 

x

 

Nguyễn Thị Thảo Minh

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

24

Vật lý thực phẩm

Giáo trình

Trần Lệ Thu (Chủ biên)

2016

1154/QĐ-DCT
ngày 04/08/2016

x

x

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Phan Vĩnh Hưng

 

25

Phụ gia thực phẩm

Giáo trình

Nguyễn Phú Đức

2016

1264/QĐ-DCT
ngày 23/08/2016

x

x

 

Lê Thị Hồng Ánh

 

26

Thực hành công nghệ sản xuất rượu bia nước giải khát

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Phan Vĩnh Hưng (Chủ biên)

2016

1266/QĐ-DCT
ngày 23/08/2016

x

 

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Nguyễn Thị Phượng

 

27

Thực hành công nghệ sản xuất dầu thực vật

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Hữu Quyền (Chủ biên)

2016

1265/QĐ-DCT
ngày 23/08/2016

x

x

 

Mạc Xuân Hòa

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

Nguyễn Lê Ánh Minh

 

28

Thực hành phân tích hóa lý thực phẩm 1

Tài liệu hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Hải Hòa (Chủ biên)

2017

668/QĐ-DCT

 
 ngày 19/4/2017

 

x

x

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

29

Phân tích hóa lý thực phẩm 1

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2017

1110/QĐ-DCT
ngày 12/6/2017

x

x

 

Nguyễn Thị Hải Hòa

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

30

Hóa sinh học thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2017

1167/QĐ-DCT
ngày 12/6/2017

x

x

 

Trần Thị Minh Hà

 

Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

Lê Thị Thúy Hằng

 

Nguyễn Phan Khánh Hòa

 

31

Công nghệ chế biến sữa

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2017

1305/QĐ-DCT
ngày 10/07/2017

x

x

 

32

Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2017

1235/QĐ-DCT
ngày 29/6/2017

x

x

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Phan Vĩnh Hưng

 

Ngô Duy Anh Triết

 

 33

Thực hành công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2019

3962/QĐ-DCT
ngày 31/12/2019

x

x

 

Trần Thị Cúc Phương

 

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

 34

Thực hành công nghệ chế biến lương thực, trà, cà phê, ca cao

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2019

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 10/7/2019

x

x

 

Đặng Thị Yến

 

Đỗ Vĩnh Long

 

Đào Thị Tuyết Mai

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

Đỗ Mai Nguyên Phương

 

35 

Phát triển sản phẩm thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh (Chủ biên)

2019

3961/QĐ-DCT
ngày 31/12/2019

x

x

 

Nguyễn Phú Đức

 

36 

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

Giáo trình

Lê Minh Tâm (Chủ biên)

2019

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 11/7/2019

x

x

 

Huỳnh Thái Nguyên

 

Ngô Duy Anh Triết

 

Lê Thùy Linh

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

37 

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Giáo trình

Nguyễn Thị Thùy Dương (Chủ biên)

2019

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 11/7/2019

x

x

 

Liêu Mỹ Đông

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Lê Thị Hồng Minh

 

 38

Kỹ thuật thực phẩm 3

Giáo trình

Phan Thế Duy (Chủ biên)

2019

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 11/7/2019

x

 

 

Trần Văn Hùng

 

Nguyễn Hữu Quyền

 

Phan Vĩnh Hưng

 

Trần Chí Hải

 

 39

Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm

Giáo trình

Trần Văn Hùng (Chủ biên)

2019

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 11/7/2019

x

x

 

Phan Thế Duy

 

Nguyễn Hữu Quyền

 

Phan Vĩnh Hưng

 

Mạc Xuân Hòa

 

 40

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

Giáo trình

Lê Minh Tâm (Chủ biên)

2019

Biên bản nghiệm thu cấp trường ngày 11/7/2019

x

x

 

Huỳnh Thái Nguyên

 

Trần Chí Hải

 

Mạc Xuân Hòa