• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Trao đổi sinh viên

Bên cạnh các hoạt động hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nhà máy, công ty; hợp tác nghiên cứu khoa học, thực hiện dự án với các trường đại học ở Việt Nam và thế giới, những năm gần đây, khoa Công nghệ thực phẩm đẩy mạnh hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế. Các chương trình trao đổi này giúp sinh viên học tại khoa Công nghệ thực phẩm có cơ hội tiếp cận nền khoa học công nghệ, giáo dục hiện đại tại nhiều trường đại học trên thế giới, cũng như cho sinh viên quốc tế được học tập ngắn và dài hạn tại khoa.

Khoa đã hợp tác thực hiện các trao đổi sinh viên như sau:

Nhận 2 sinh viên trường Agrocampus Ouest (Pháp) đến học tập tại khoa

Sinh viên Baptise Turban, sinh viên năm thứ 3 chương trình Kỹ sư công nghệ thực phẩm, thực tập sinh đề tài “Nghiên cứu nhận thức người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm nước mắm” tại khoa Công nghệ thực phẩm trong 2,5 tháng, từ 15/11/2019.

Sinh viên Nelly Boutrand, sinh viên năm 3 chương trình Kỹ sư công nghệ thực phẩm, thực tập sinh đề tài “Nghiên cứu hành vi lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng Việt Nam” tại khoa Công nghệ thực phẩm trong 4 tháng, từ 15/09/2019.

Cử sinh viên tham gia Trại hè quốc tế tại Đại học Hiroshima

Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm Khoa Công nghệ thực phẩm cử 2 sinh viên tham gia trại hè quốc tế tại Đại học Hiroshima nhằm tăng khả năng giao lưu, trao đổi quốc tế của sinh viên. Năm 2018 có sinh viên Nguyễn Trí Khôi và Trần Ngọc Khánh Hương, tham gia trại hè từ 26/09 đến 03/10. Năm 2019 có sinh viên Châu Ngọc Như Huỳnh và Phan Thị KimNgân từ 24/09 đến 28/09.

 

 

Các sinh viên Nguyễn Trí Khôi và Trần Ngọc Khánh Hương tại phòng thí nghiệm trường Đại học Hiroshima

 

Cử sinh viên học tập tại khoa Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc (KNU)

            Theo biên bản ghi nhớ đã được ký kết ngày 23/10/2019 giữa Khoa Công nghệ thực phẩm và  Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc (KNU), khoa Công nghệ thực phẩm tuyển chọn 5 sinh viên, sẽ học tập tại KNU từ tháng 03/2020 đến tháng 08/2020. Các sinh viên được tham gia học tập đợt này gồm: Tiêu Minh Huy, Nguyễn Hoàng Oanh, Châu Thị Mỹ Dung, Trần Thị Tuyết Phượng, Hồ Thị Kim Ngân. Hy vọng, đợt trao học tập trao đổi này sẽ là tiền đề cho các hoạt động trao đổi tiếp theo trong tương lai, giúp cho sinh viên học tập tại khoa Công nghệ thực phẩm có cơ hội được học tập ở các nền giáo dục tiên tiến thế giới.

 

Các sinh viên sẽ lên đường sang Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc (KNU) học tập vào tháng 3/2020