• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Giới thiệu ngành đào tạo

    Khoa CNTP hiện đang quản lý 3.739 sinh viên, phụ trách đào tạo 1 ngành thạc sỹ Công nghệ thực phẩm; 2 ngành ĐH chính quy (Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm); 1 ngành ĐH liên thông (Công nghệ thực phẩm) và 02 ngành cao đẳng chính quy (Công nghệ thực phẩm; Kiểm nghiệm lương thực - thực phẩm). Tính đến nay, Khoa đã có 6 khóa SV ĐH chính quy, 4 khóa SV ĐH liên thông và 16 khóa SV CĐ chính quy tốt nghiệp.