• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Đào tạo ngắn hạn

 
 

Chương trình thường xuyên

Chương trình liên kết với Bureau Veritas, TUV Rheinland

- Phân tích thực phẩm

- Phân tích vi sinh thực phẩm

- Đánh giá cảm quan thực phẩm

- HACCP thực phẩm

- Phòng vệ thực phẩm

- Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu

- Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Tập huấn phương pháp lấy mẫu, lưu mẫu trong kiểm tra và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tập huấn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn HACCP

- Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000 và FSSC 22000

- Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global GAP

 

- Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ 4.0

- Giới thiệu chung về TPM (duy trì năng suất toàn diện)

 

STT

Tên chương trình

Chương trình đào tạo

Yêu cầu về người học

Ghi chú

Chương trình thường xuyên

1

Phân tích thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Hóa phân tích

 

2

Phân tích vi sinh thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Vi sinh

 

3

Đánh giá cảm quan

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

4

HACCP Thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Công nghệ chế biến thực phẩm

 

5

Phòng vệ thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

6

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Chi tiết

 

 

 

7

Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

8

Tập huấn, tổ chức thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và quy định của Bộ Công Thương)

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

9

Tập huấn phương pháp lấy mẫu, lưu mẫu trong kiểm tra và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

10

Tập huấn cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

Chương trình liên kết với Bureau Veritas, TUV Rheinland

1

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Chi tiết

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 

2

Nhận thức về các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 Chi tiết

 

 

3

Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Chi tiết

 

 

4

Nhận thức về các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V5.0 Chi tiết

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 

5

Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Chi tiết

 

 

6

Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ 4.0

Chi tiết

 

 

7

Giới thiệu chung về TPM (duy trì năng suất toàn diện)

Đang cập nhật