• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Cao đẳng chính quy

 
 

Ngành đào tạo

Khóa 13CD
về trước

Khóa 14CD – 16CD

Khóa 17CD

về sau

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm

-

-

Chi tiết