• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Ngành Công nghệ thực phẩm

 
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm học 2020 - 2021 27/01/2021

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm 2018 05/12/2018

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm khóa tuyển sinh năm 2018