• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Biểu mẫu Phòng thí nghiệm

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo các biểu mẫu liên quan đến việc đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm khoa CNTP quản lý, cụ thể như sau:

1. Biểu mẫu dự trù dụng cụ, công cụ, hóa chất, thiết bị thực hiện đề tài NCKH, KLTN: tải tại đây

2. Biểu mẫu đăng ký thực hiện thí nghiệm ngoài giờ (thứ 7, Chủ nhật): tải tại đây

3. Biểu mẫu đăng ký thực hiện thí nghiệm qua đêm: tải tại đây

4. Giấy cam kết sử dụng thiết bị: tải tại đây

Sinh viên đọc kỹ Quy định thực hiện nghiên cứu tại phòng thí nghiệm khoa CNTP: tải tại đây

Sau khi các kết quả đăng ký được ký duyệt sinh viên thực hiện nghiên cứu tại phòng thí nghiệm tiến hành đăng ký lịch thực hiện cụ thể theo link sau: Đăng ký lịch thực hiện thí nghiệm

Trân trọng./.